O konferencji


Organizatorzy

Komitet naukowy

prof. Joanna Kruszewska, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Polskie Towarzystwo Biochemiczne

dr hab. Joanna Kamińska, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

dr Katarzyna Wertheim-Tysarowska, Instytut Matki i Dziecka, Fundacja EB Polska

dr Anna Barczak, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej, Polskie Towarzystwo Alzheimerowskie

Komitet organizacyjny

Mikołaj Fedorowicz, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

Agnieszka Michalska, Instytut Matki i Dziecka

Magda Piegat, Fundacja EB Polska

Punkty edukacyjne

Uczestnikom wydarzenia pracujących w zawodzie lekarza (3 punkty) lub diagnosty laboratoryjnego (2 punkty) zostaną przyznane punkty edukacyjne. Warunkiem przyznania punktów jest podanie nazwy zawodu oraz numeru prawa zawodu w trakcie rejestracji na konferencję oraz obecność w trakcie jej trwania.

Wszyscy uczestnicy Konferencji naukowej “Choroby, których nie widać” otrzymają certyfikat potwierdzający udział. Dokument ma formę elektroniczną i zostanie wysłany na adres e-mail podany przy rejestracji do 14 dni roboczych od zakończenia konferencji.

Patroni

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Szanując Państwa prawo do prywatności oraz respektując przestrzeganie prawa ochrony danych osobowych, Fundacja EB POLSKA przetwarza dane osobowe w sposób bezpieczny, zapewniając dostęp do danych jedynie osobom upoważnionym i odpowiednio przeszkolonym, jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane zadania. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych zgodnie ze wskazaniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w Fundacji EB POLSKA zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne. Fundacja EB POLSKA dokłada także wszelkich starań, aby jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące gwarantowały odpowiedni poziom bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratorów.

Administrator danych osobowych

Fundacja EB POLSKA 76-024 Świeszyno, Konikowo 79ea KRS 0000509253, NIP 7142044761, REGON 061682851 e-mail: fundacja@ebpolska.pl lub terapia@ebpolska.pl

Rodzaj i kategorie danych

W zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania, Fundacja EB POLSKA może zbierać i przetwarzać m.in. następujące dane:
  1. dane identyfikujące takie jak: imię, nazwisko, PESEL, NIP, REGON, data urodzenia, dane rodziców / opiekunów prawnych, numer rachunku bankowego;
  2. dane kontaktowe takie jak: adres, numer telefonu, adres e-mail, adres do korespondencji;
  3. wizerunek podopiecznego, informacje o podopiecznym, informacje o schorzeniu, chorobie.

Cel i podstawa prawna

Dane osobowe Uczestnika w celu zapisu, organizacji Konferencji, komunikacji z Uczestnikiem, a także rozpowszechnianie wizerunków Uczestników Konferencji (stanowiących jedynie szczegół całości) przetwarzane są w oparciu o prawnie uzasadniony interes Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W przypadku wykorzystania wizerunku konkretnego Uczestnika Konferencji przesłanką legalizującą jest zgoda Uczestnika w związku z art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Odbiorcy danych osobowych

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć:
  1. osoby współpracujące z Fundacją EB POLSKA upoważnieni do przetwarzania danych osobowych;
  2. podmioty, którym Fundacja EB POLSKA powierzyła przetwarzanie danych osobowych;
  3. inne podmioty, osoby lub organy – w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.

Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez Fundację EB POLSKA danych osobowych przysługuje Państwu:
  1. prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych;
  2. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  3. prawo do niepodlegania profilowaniu skutkującemu podejmowaniem decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, wywołującemu skutki prawne lub mającemu inny istotny wpływ;
  4. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.  Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
Save settings
Cookies settings